سنگ ساب کیست

به فرد یا افرادی که عمل ساب زدن سنگ را انجام می دهند سنگ ساب گفته می شود . سنگ ساب های با تجربه معمولا در رنج سنی 40 تا 60 سال می باشند که هر قدر سن یک سنگساب بالاتر باشد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک سنگ ساب با تجربه است . سنگ ساب ها دارای یک سندیکای خاص نیستند و بیشتر به صورت مستقیم پروژه های خود را قبول می کنند و اقدام به سنگسابی می کنند . این مطلب نوشته ای در ادامه سنگ سابي چیست بود .

سنگ ساب کیست

پاسخ به سوال سنگ سابی چیست

هنگامی که سنگ ها از معادن اصلی سنگ استخراج می شوند به صورت تکه های بزرگ می باشند ، با انتقال آنها به کارخانه آنها برش خورده و سطح شان تقریبا سیقل می شود و به آن سنگی که مد نظر ماست نزدیکتر می شود . اما بازهم مقداری ناخنک بر روی آن وجود خواهد داشت . در زمان نصب هم به دلیل ریختن مصالح گوناگون مانند خاک و سیمان سطح کدرتر می گردد . اینجا پاسخ سنگ سابی چیست را خواهد فهمید !

سنگ سابی چیست

وقتی مرحله نصب به اتمام رسید سنگ ساب ها به منظور از بین بردن ناخنک های سنگ و ناهمواره های روی سنگ آنرا ساب می زنند . به این کار سابزنی سنگ یا همان سنگ سابی گفته می شود . هر کدام از انواع سنگ ها را به شیوه خاص خود باید ساب زد و انتخاب روش مناسب از وظایف مهم سنگساب است که در نتیجه یک کار سنگسابی بسیار مهم خواهد بود .