سری دوم اثرات سنگسابی بر روی سطوح مختلف

سری دوم اثرات سنگسابی بر روی سطوح مختلف
قبل از سنگسابی - بعد از سنگسابی هر سطح سنگی بعد از گذشت مدت زمانی از براقیتش کاسته و به کدری آن افزوده می شود که این می تواند نتیجه عوامل متعددی باشد . یکی از این موارد شوینده های غیر استاندارد است ؛ اما بدون مصرف این شوینده ها هم باز شما نیاز به سنگسابی خواهید داشت . سنگسابی مغانلو ...

تصویری از قبل از کفسابی و بعد از سنگسابی یک واحد مسکونی

تصویری از قبل از کفسابی و بعد از سنگسابی یک واحد مسکونی
تاثیر کفسابی بر شکل ظاهری سنگ   همانطور که در تصویر فوق مشاهده می نمایید یک سنگسابی استاندارد می تواند باعث زیبایی منزل شما شود . اگر در کفسابی اصول کلی و تخصصی کار رعایت شود نتیجه باید بدین گونه باشد . متاسفانه دیده شده است که به دلیل استفاده از دستگاه های فرسوده ، بعد از یک سنگسابی هیچ فرق محسوسی ایجاد نمی شود و تقصیر را بر کیفیت سنگ می اندازند . همانطور که مشاهده می کنید سنگ پس از عمل کفسابی به یک آینه و یا شیشه تبدیل می شود و باعث انعکاس نور می شود .   البته از حق نگذریم بعد از اینکه کار سنگ ساب تمام می شود به راحتی ...